Vouchere pentru sport – Sector 3

Primăria Sectorului 3 a deschis înscrierile pentru proiectul „Oferim constanță pentru sport de performanță”, prin care se acordă vouchere în valoare de 250 de lei/lună elevilor din învățământul preuniversitar cu domiciliul în Sectorul 3. Înscrierile se vor face până pe 31 martie, inclusiv, voucherele urmând să fie acordate pentru trimestrul al doilea al anului în curs.

 

Cum se face înscrierea:

 

I.1. Elevii majori sau părinții/reprezentanții legali ai elevilor minori vor solicita de la 3 Kids Sport o adeverință care atestă că elevul este înscris/legitimat la clubul nostru. Cererea se poate face prin simplu email la adresa andrei.cosnita@fotbalcopii.ro. Vă rugăm să includeți în email următoarele informații:

 

– Numele și prenumele sportivului;

– Data nașterii sportivului;

– Grupa din care face parte, şi antrenorul;

– Numărul legitimaţiei, dacă este legitimat, sau precizarea “nelegitimat” in caz contrar.

 

I.2.  Elevii majori sau părinții/reprezentanții legali ai elevilor minori vor depune pe adresa de e-mail sport@primarie3.ro următoarele documente:

 

– Cerere pentru acordarea voucherului pentru sport;

– Dovada că elevul este înscris/legitimat la una dintre structurile sportive eligibile (adeverința de la punctul I.1. eliberată de Club);

– Documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naștere al elevului, în cazul părinților naturali sau hotărâre judecătorească de încuviințare a adopției, în cazul elevului adoptat;

 Declarație pe propria răspundere a elevului major sau părinților/reprezentantului legal al elevului minor, după caz;

 Adeverință emisă de unitatea de învățământ care atestă că elevul este înscris în sistemul de învățământ preuniversitar;

– Copie de pe actul de identitate în cazul elevului major.

 

Pentru intrebări şi răspunsuri, accesaţi acest link: https://www.primarie3.ro/images/uploads/formulare/Intrebari_si_raspunsuri-24.pdf

Întreaga documentaţie o găsiţi aici: https://www.primarie3.ro/index.php/primaria/vouchere-sport

Leave a comment

Înscriere
Înscrierea unui copil în cadrul clubului are loc odată cu participarea la primul antrenament.